Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
BETA
Jakobsen, Liselotte
Publikationer (10 of 31) Visa alla publikationer
Bergqvist, T. & Jakobsen, L. (2012). Arbete i räddningstjänst, fritid och familj. In: Lars-Gunnar Engström, Liselotte Jakobsen & Clary Krekula (Ed.), Jämställdhet, mångfald och svenska räddningstjänster: om föreställningar och förändringsviljor (pp. 49-58). Karlstad: Karlstad University Press
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Arbete i räddningstjänst, fritid och familj
2012 (Svenska)Ingår i: Jämställdhet, mångfald och svenska räddningstjänster: om föreställningar och förändringsviljor / [ed] Lars-Gunnar Engström, Liselotte Jakobsen & Clary Krekula, Karlstad: Karlstad University Press, 2012, s. 49-58Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Karlstad: Karlstad University Press, 2012
Nyckelord
arbete, jämställdhet, genus, räddningstjänst
Nationell ämneskategori
Samhällsvetenskap Genusstudier Arbetslivsstudier Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Forskningsämne
Arbetsvetenskap; Genusvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-28869 (URN)978-91-86637-11-8 (ISBN)
Projekt
GeRd - Den genuskodade räddningstjänsten
Tillgänglig från: 2013-09-04 Skapad: 2013-09-04 Senast uppdaterad: 2018-07-13Bibliografiskt granskad
Bergqvist, T. & Jakobsen, L. (2012). Att kombinera arbete i räddningstjänst med resten av livet. In: Lars-Gunnar Engström, Liselotte Jakobsen & Clary Krekula (Ed.), Jämställdhet, mångfald och svenska räddningstjänster: om föreställningar och förändringsviljor (pp. 59-67). Karlstad: Karlstad University Press
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Att kombinera arbete i räddningstjänst med resten av livet
2012 (Svenska)Ingår i: Jämställdhet, mångfald och svenska räddningstjänster: om föreställningar och förändringsviljor / [ed] Lars-Gunnar Engström, Liselotte Jakobsen & Clary Krekula, Karlstad: Karlstad University Press, 2012, s. 59-67Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Karlstad: Karlstad University Press, 2012
Nyckelord
arbete, fritid, work-life balance, genus, räddningstjänst
Nationell ämneskategori
Genusstudier Arbetslivsstudier
Forskningsämne
Arbetsvetenskap; Genusvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-28871 (URN)978-91-86637-11-8 (ISBN)
Tillgänglig från: 2013-09-04 Skapad: 2013-09-04 Senast uppdaterad: 2018-07-17Bibliografiskt granskad
Jansson, U., Sandlund, E., Jakobsen, L. & Olin-Scheller, C. (2012). Diskursiv och könad normering kring stress i ett föränderligt arbetsliv. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 18(2), 29-44
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Diskursiv och könad normering kring stress i ett föränderligt arbetsliv
2012 (Svenska)Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 18, nr 2, s. 29-44Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [sv]

Artikeln problematiserar diskursiva konstruktioner av stress i dagens arbetsliv ur ett genusperspektiv. Genom analys av intervjuer och inspelade medarbetarsamtal i tre organisationer argumenterar författarna för att normalisering av stress villkoras av nyliberala principer om valfrihet och individuella lösningar. I den nyliberala stressdiskursen frånskrivs arbetsgivare ansvar för stressproblematik, och en normalisering av stress riskerar därmed att dölja strukturer som blir diskriminerande och långsiktigt ohållbara för hälsa i arbetslivet.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Karlstad: Karlstads universitet, 2012
Nationell ämneskategori
Arbetslivsstudier
Forskningsämne
Arbetsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-16101 (URN)
Tillgänglig från: 2012-12-07 Skapad: 2012-12-06 Senast uppdaterad: 2017-12-07Bibliografiskt granskad
Engström, L.-G., Jakobsen, L. & Krekula, C. (Eds.). (2012). Jämställdhet, mångfald och svenska räddningstjänster: Om föreställningar och förändringsviljor. Karlstad: Karlstad University Press
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Jämställdhet, mångfald och svenska räddningstjänster: Om föreställningar och förändringsviljor
2012 (Svenska)Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
Abstract [sv]

Denna skrift avrapporterar en delundersökning inom forskningsprojektet GeRd – ”Den genuskodade räddningstjänsten”. GeRd är ett mångvetenskapligt forskningsprojekt som bedrivs vid Karlstads universitet. Projektet syftar till att identifiera förutsättningarna för jämställdhet och mångfald inom svenska räddningstjänster, och vidare till att identifiera förändringsmöjligheter. Forskarna ser det också som avgörande att bidra med kunskap som bygger på praktisk erfarenhet och som fortlöpande förs ut i verksamheterna.

Resultaten i denna rapport baseras huvudsakligen på en omfattande enkät som distribuerades till olika personalkategorier i 25 stycken slumpvis utvalda räddningstjänster i Sverige våren 2011. Rapporten ger därmed en kvantitativ bild av skilda förhållanden inom räddningstjänsterna i relation till jämställdhet och mångfald, något som tidigare saknats. Den besvarades av 1176 anställda inom räddningstjänsterna. Av dessa var 38 procent heltidsanställda brandmän, 24 procent var räddningspersonal i beredskap, 30 procent fanns i operativ arbetsledning och 5 procent i annan ej operativ tjänst. 94 procent av de som besvarat enkäten var män och 6 procent kvinnor.Rapportens 13 kapitel påvisar tydliga skillnader, både mellan olika räddningstjänster och mellan olika personalkategorier inom dem, beträffande inställningen till det förändringsarbete som pågår i organisationerna. Samtidigt finns övergripande mönster och tendenser i materialet. Resultaten diskuteras i relation till aktuell forskning och teoribildning.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Karlstad: Karlstad University Press, 2012. s. 147
Nationell ämneskategori
Genusstudier
Forskningsämne
Sociologi; Socialt arbete; Genusvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-29553 (URN)978-91-86637-11-8 (ISBN)
Projekt
Den genuskodade räddningstjänsten. En studie av jämställdhetens förutsättningar
Tillgänglig från: 2013-10-17 Skapad: 2013-10-17 Senast uppdaterad: 2019-07-11Bibliografiskt granskad
Sandlund, E., Olin-Scheller, C., Nyroos, L., Jakobsen, L. & Nahnfeldt, C. (2011). The Performance Appraisal Interview: An arena for the reinforcement of norms for ideal employeeship. Nordic Journal of Working Life Studies (2), 59-75
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>The Performance Appraisal Interview: An arena for the reinforcement of norms for ideal employeeship
Visa övriga...
2011 (Engelska)Ingår i: Nordic Journal of Working Life Studies, ISSN 2245-0157, E-ISSN 2245-0157, nr 2, s. 59-75Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

In the present paper, we report findings from a study of performance appraisal interviews between middle managers and employees. The study is based on analysis of video uptake of authentic performance appraisal interviews, and through detailed examination of participant conduct and orientation, we point to structural mechanisms and institutional norms which limit the possibilities for employees to raise topics connected to negative experiences of stress in performance appraisal talk. It is argued that norms concerning ideal employeeship are shaped by a partly hidden curriculum in the organization which in turn is talked into being in the performance appraisal interviews. The study concludes that empirical attention to the social interplay in performance appraisal interactions reveal how participant conduct aligns or disaligns with institutional and social underpinnings of workplace ideals.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Roskilde: Roskilde university, 2011
Nyckelord
performance appraisal interview, ideal worker, staff development, conversation analysis, hidden curriculum
Nationell ämneskategori
Genusstudier
Forskningsämne
Arbetsvetenskap; Engelska; Genusvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-10780 (URN)
Tillgänglig från: 2012-02-08 Skapad: 2012-02-08 Senast uppdaterad: 2018-03-22Bibliografiskt granskad
Jakobsen, L., Nahnfeldt, C., Nyroos, L., Olin-Scheller, C. & Sandlund, E. (2010). Medarbetarsamtal som arena för att befästa normer kring medarbetarskap. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 16(3), 39-54
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Medarbetarsamtal som arena för att befästa normer kring medarbetarskap
Visa övriga...
2010 (Svenska)Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 16, nr 3, s. 39-54Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [sv]

Denna artikel redovisar resultat från en studie av medarbetarsamtal mellan chefer och deras anställda. Studien, som omfattar videoinspelade samtal, intervjuer och en enkät, pekar på strukturella mekanismer och normer som försvårar för medarbetare att lyfta negativa upplevelser av stress i samtalen. Resultaten visar hur olika livsformer kolliderar och hur bilder av en god medarbetare formas av en delvis dold läroplan i organisationen.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Karlstad: Karlstads universitet, 2010
Nationell ämneskategori
Övrig annan samhällsvetenskap
Forskningsämne
Arbetsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-8079 (URN)
Tillgänglig från: 2011-08-19 Skapad: 2011-08-19 Senast uppdaterad: 2018-03-22Bibliografiskt granskad
Forsberg, G. & Jakobsen, L. (2008). Aspects of Contemporary Understanding of Non-heteronormativity in Spatial and Labour Analysis.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Aspects of Contemporary Understanding of Non-heteronormativity in Spatial and Labour Analysis
2008 (Engelska)Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
Nationell ämneskategori
Sociologi
Forskningsämne
Sociologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-17064 (URN)
Tillgänglig från: 2013-01-21 Skapad: 2013-01-21 Senast uppdaterad: 2013-01-21
Jakobsen, L. (2008). Ellinor Platzer: Från folkhem till karriärhushåll. Den nya husliga arbetsdelningen [Review]. Arbetsmarknad och arbetsliv
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Ellinor Platzer: Från folkhem till karriärhushåll. Den nya husliga arbetsdelningen
2008 (Svenska)Ingår i: Arbetsmarknad och arbetslivArtikel, recension (Refereegranskat)
Nationell ämneskategori
Sociologi
Forskningsämne
Sociologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-18760 (URN)
Tillgänglig från: 2013-01-21 Skapad: 2013-01-21 Senast uppdaterad: 2013-01-21
Jakobsen, L. & Jansdotter Samuelsson, M. (2008). Skillnader i föreställningar, värderingar och normer om hem/familj och arbete.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Skillnader i föreställningar, värderingar och normer om hem/familj och arbete
2008 (Svenska)Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
Nationell ämneskategori
Sociologi
Forskningsämne
Sociologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-23546 (URN)
Tillgänglig från: 2013-01-22 Skapad: 2013-01-22 Senast uppdaterad: 2013-01-22
Forsberg, G., Jakobsen, L. & Jansdotter, M. (2007). Lokalt formade livsformer, handlingspraktiker och världsbilder. In: Sune Berger, Gunnel Forsberg & Morten Örbeck (Ed.), Inre Skandinavien - en gränsregion under omvandling: . Karlstad University Press
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Lokalt formade livsformer, handlingspraktiker och världsbilder
2007 (Svenska)Ingår i: Inre Skandinavien - en gränsregion under omvandling / [ed] Sune Berger, Gunnel Forsberg & Morten Örbeck, Karlstad University Press , 2007Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Karlstad University Press, 2007
Nationell ämneskategori
Sociologi
Forskningsämne
Sociologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-21132 (URN)
Tillgänglig från: 2013-01-21 Skapad: 2013-01-21 Senast uppdaterad: 2013-01-21
Organisationer

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer