Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Narbutaité Aflaki, IngaORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0413-5028
Alternativa namn
Publikasjoner (10 av 16) Visa alla publikasjoner
Narbutaité Aflaki, I. & Freise, M. (2019). Challenging the Welfare System and Forcing Policy Innovation?: Unaccompanied Asylum-seeking Children in Sweden and Germany. The Journal of Refugee Studies, Article ID fez036.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Challenging the Welfare System and Forcing Policy Innovation?: Unaccompanied Asylum-seeking Children in Sweden and Germany
2019 (engelsk)Inngår i: The Journal of Refugee Studies, ISSN 0951-6328, E-ISSN 1471-6925, artikkel-id fez036Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

The article examines from a comparative perspective how Sweden and Germany reacted to the unprecedented increase in unaccompanied asylum-seeking children (UASC) in 2015. Concretely, it analyses on the basis of Windrum’s taxonomy of public-sector innovation what kinds of generic and context-specific policy instruments have been developed for this particularly vulnerable group and discusses whether and to what extent prevailing welfare-service organizational arrangements have changed in the two countries since 2015. By illustrating the reactions of two countries, the study shows that an unprecedented wave of refugees/asylum seekers can trigger both more incremental, adaptive and drastic transformative policy changes. The policy systems of both countries indicate not only some resilience, but also overburdened government capacity and more drastic changes that led to reduction of the legal rights of UASC.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Oxford: Oxford University Press, 2019
HSV kategori
Forskningsprogram
Statsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-73507 (URN)10.1093/jrs/fez036 (DOI)
Prosjekter
InnoSI (H2020): Innovative Social Investment: strengthening Societies in Europe
Forskningsfinansiär
EU, Horizon 2020, 649189
Tilgjengelig fra: 2019-07-06 Laget: 2019-07-06 Sist oppdatert: 2019-12-18bibliografisk kontrollert
Narbutaité Aflaki, I. (2019). Idéburet-offentligt partnerskap som alternativ till upphandling (1ed.). In: Ola Segnestam Larsson (Ed.), Upphandlad: Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg (pp. 183-206). Stockholm: Idealistas
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Idéburet-offentligt partnerskap som alternativ till upphandling
2019 (svensk)Inngår i: Upphandlad: Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg / [ed] Ola Segnestam Larsson, Stockholm: Idealistas , 2019, 1, s. 183-206Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: Idealistas, 2019 Opplag: 1
HSV kategori
Forskningsprogram
Statsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-73510 (URN)9789187003288 (ISBN)
Forskningsfinansiär
Vinnova
Tilgjengelig fra: 2019-07-07 Laget: 2019-07-07 Sist oppdatert: 2019-07-08bibliografisk kontrollert
Narbutaité Aflaki, I. (2019). Innovative voluntary and public sector partnership for the reception and integration of unaccompanied asylum-seeking children in Gothenburg, Sweden. In: Baines, S., Bassi, A., Csoba, J., Sipos, F. (Ed.), Implementing Innovative Social Investment: Strategic Lessons from Europe (pp. 59-77). Policy Press
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Innovative voluntary and public sector partnership for the reception and integration of unaccompanied asylum-seeking children in Gothenburg, Sweden
2019 (engelsk)Inngår i: Implementing Innovative Social Investment: Strategic Lessons from Europe / [ed] Baines, S., Bassi, A., Csoba, J., Sipos, F., Policy Press , 2019, s. 59-77Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Policy Press, 2019
HSV kategori
Forskningsprogram
Statsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-71502 (URN)2-s2.0-85061270223 (Scopus ID)9781447347842 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2019-03-14 Laget: 2019-03-14 Sist oppdatert: 2019-03-22bibliografisk kontrollert
Narbutaité Aflaki, I. (2019). Innovative voluntary and public sector partnership for the reception and integration of unaccompanied asylum-seeking children in Gothenburg, Sweden (1ed.). In: Susan Baines, Andrea Bassi, Judit Csoba and Florian Sipos (Ed.), Implementing Innovative Social Investment: Strategic Lessons from Europe (pp. 59-79). Bristol: Policy Press
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Innovative voluntary and public sector partnership for the reception and integration of unaccompanied asylum-seeking children in Gothenburg, Sweden
2019 (engelsk)Inngår i: Implementing Innovative Social Investment: Strategic Lessons from Europe / [ed] Susan Baines, Andrea Bassi, Judit Csoba and Florian Sipos, Bristol: Policy Press, 2019, 1, s. 59-79Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

This chapter exemplifies how innovative governnce arrangements with voluntary sector have helped the Swedish local governments to tackle receptiona and innovative social investment in asylum seeking children during and soon after the refugee vawe of 2015.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Bristol: Policy Press, 2019 Opplag: 1
Emneord
IOP, voluntary sector, public sector, innovative partnerships, reception, integration, social investment, asylum-seeking children
HSV kategori
Forskningsprogram
Statsvetenskap; Socialt arbete; Sociologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-73509 (URN)978-1-4473-4782-8 (ISBN)
Forskningsfinansiär
EU, Horizon 2020, 649189
Tilgjengelig fra: 2019-07-07 Laget: 2019-07-07 Sist oppdatert: 2019-08-28bibliografisk kontrollert
Narbutaité Aflaki, I., Schneider, L., Eriksson, H. & Schneider, T. (2018). Idéburet offentligt partnerskap - lärdomar från en avveckling, tillitsbaserade relationer och jämförelsen med upphandlingar: Ett kunskapsunderlag från följeforskning av IOP Ensamkommande i Göteborg 2018. Karlstads universitet
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Idéburet offentligt partnerskap - lärdomar från en avveckling, tillitsbaserade relationer och jämförelsen med upphandlingar: Ett kunskapsunderlag från följeforskning av IOP Ensamkommande i Göteborg 2018
2018 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Denna rapport baseras på följeforskning på ett idéburet-offentligt partnerskap (IOP) i Göteborg för mottagande av ensamkommande (IOP Ensamkommande) och är en fortsättning på den tidigare studien ”Utmaningar och framgångsfaktorer för att initiera, genomföra och an-passa ett idéburet partnerskap” (Narbutaité-Aflaki et al, 2017). IOP Ensamkommande startades strax innan migrationsvågen 2015 och fick stort genomslag för sin unika idé och organisering kring ensamkommande i samverkan mellan Göteborgs stads socialresursförvaltning och nio idéburna organisationer. Partnerskapet varade i cirka tre år och åstadkom bland annat nya samverkansrelationer och resursorganiseringsformer samt nya och komplementära tjänster. Allt för att främja ensamkommandes välmående och integration. Trots sina framgångar i arbetet med ungdomar och boendepersonal har parterna blivit tvungna att avbryta samarbetet i förtid. Givet dess omfattning, ambition och samarbetslängd är IOP Ensamkommande ett intressant fall som vi menar bidrar med viktiga insikter i och lärdomar om denna relativt nya och outforskade relationsform. Studien består av följande delar: (1) framgångsfaktorer och utmaningar under avvecklingsfasen av ett IOP, (2) tillämpningen av principerna för tillitsbaserad styrning och ledning i IOP och (3) erfarenheter av skillnader mellan IOP och upphandlingar hos parterna i IOP Ensamkommande. Studien bygger på intervjuer och dokumentationsstudier. Vi kan dra följande slutsatser: (1) Framgångsfaktorer och utmaningar under avvecklingsfasen: Trots gemensama mål kan partners olikheter i ansvar och frihet gentemot politiken och den specifika målgruppen påverka partnerskapets fortlevnad. Gemensamma partnerskapserfarenheter tycktes öka parternas förståelse och intresse i att finna lösningar i kärva tider samtidigt som bristande involvering av alla berörda intressenter som är betydelsefulla för att nå partnerskapets mål, inklusive berörda kommunala förvaltningar, uppfattades försvåra det ursprunglia överenskommelsens förverkligande. IOPs fortlevnad skulle gynnas av strategiska politiska beslut på lokal såväl som nationell nivå. (2) Principer för tillitsbaserad styrning och ledning (TBSL): IOP Ensamkommande tillämpade samtliga för TBSL kännetecknande drag, fast översatta till en partnerskapskontext. Partnernas strävan att efterleva dessa principer verkade gynna partnerskapets överlevnad och framgång.(3) IOP och upphandlingar: Vår studie visar att det finns betydande fördelar med IOP som en samverkansform jämfört med tillgängliga upphandlingsformer, däribland större möjligheter till kunskapsutbyte och lärande, delat ansvar, helhetlig bild, större flexibilitet och långsiktig-het. Samtidigt kan inte ett IOP ses som en samverkansform helt utan brister. De viktigaste bristerna är strukturella och avser avsaknad av klara juridiska förutsättningar medan andra är kontextspecifika och kan förebyggas genom större kunskap och bättre förberedelse.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Karlstads universitet, 2018. s. 48
HSV kategori
Forskningsprogram
Statsvetenskap; Företagsekonomi; Socialt arbete
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-73526 (URN)
Forskningsfinansiär
Vinnova
Tilgjengelig fra: 2019-07-08 Laget: 2019-07-08 Sist oppdatert: 2019-07-15bibliografisk kontrollert
Narbutaité Aflaki, I. (2017). Civil society-public partnerships  – a tool for collaborative public sector innovations?: Lessons from a Swedish case. In: : . Paper presented at 6th International Research conference on Social Enterprise (EMES), Louvain la Neuve, Belgium, July 3-6.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Civil society-public partnerships  – a tool for collaborative public sector innovations?: Lessons from a Swedish case
2017 (engelsk)Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Annet vitenskapelig)
Abstract [en]

The resent unprecedented wave of Immigration inflow in Sweden have challenged public sector and the Swedish welfare state but also opened a window of opportunity for new collaborative forms of local policy innovation.  One such form – collaborative partnerships between civil society organisations and public actors (CPPs) – attracts civil society organisations for its distinctiveness from market contracts and traditional state grants. The article explores civil society partner abilities to innovate in service and policy development in the context of such partnership that itself is seen here as a systemic innovation (Windrum, 2008) in the Swedish context. A major puzzle is whether and how such collective entrepreneurial service development and innovation efforts may be facilitated by dispersed collective leadership (Crossby et al, 2017) that is enabled by the partnership context. Based on findings from an ongoing evaluation undertaken for H2020 InnoSI project on the largest and still enduring CPP for reception and integration of newcomer unaccompanied minors in Sweden, the article claims that CPP partnerships, and especially dispersed collective leadership, may facilitate front-line service entrepreneurs. The conclusion is that CPP may add value in policy development by facilitating civil society contributions and innovativeness.  

Emneord
state-third sector partnerships, collaborative innovations, governance, dispersed leadership
HSV kategori
Forskningsprogram
Statsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-64481 (URN)
Konferanse
6th International Research conference on Social Enterprise (EMES), Louvain la Neuve, Belgium, July 3-6
Prosjekter
InnoSI, innovative Social investment: Strengthening communities in Europe European Commission H2020 Programme, Social challenges: European Societies after the Crisis, Grant Agreement 649 189
Forskningsfinansiär
EU, Horizon 2020
Tilgjengelig fra: 2017-10-02 Laget: 2017-10-02 Sist oppdatert: 2018-06-21bibliografisk kontrollert
Narbutaité Aflaki, I. (2017). Renegotiating governance through civil society-public sector partnerships?: An example from reception of asylum seeking minors in Gothenburg city. In: : . Paper presented at International Conference of Public Policy (ICPP), Singapore, June 27-30, 2017..
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Renegotiating governance through civil society-public sector partnerships?: An example from reception of asylum seeking minors in Gothenburg city
2017 (engelsk)Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

The recent immigration crisis alongside other wicked issues have contributed to inventing new forms of local governance in Sweden – collaborative partnerships between civil society organisations and public sector actors (in Swedish IOP) as a third way alternative  to market contracts and state grants. The article illustrates how actors in such a partnership cope with a major challenge – ballancing the different roles and principles ascribed to public and civil society realms – to sustain the partnerhsip.The arguments are based on a case study of currently the largest local IOP in Sweden for reception of unaccompanied asylum seeking minors. The partnership relations are explored against a synthesised theoretical framework of balanced power and are found to live up to its major expectations. Thus a conclusion is drawn that IOPs may, at least in some instances, serve as 'spaces of hope' for a renegotiated governance.

Emneord
state-third sector partnerships, collaborative governance, innovative governance, power balance
HSV kategori
Forskningsprogram
Statsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-64480 (URN)
Konferanse
International Conference of Public Policy (ICPP), Singapore, June 27-30, 2017.
Tilgjengelig fra: 2017-10-02 Laget: 2017-10-02 Sist oppdatert: 2018-06-21bibliografisk kontrollert
Narbutaité Aflaki, I., Eriksson, H. & Schneider, T. (2017). Utmaningar och framgångsfaktorer för att initiera, genomföra och anpassa ett idéburet-offentligt partnerskap: Ett kunskapsunerlag från följeforskning av IOP ensamkommande i Göteborg 2016-2017. Göteborg: Chalmers University of Technology
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Utmaningar och framgångsfaktorer för att initiera, genomföra och anpassa ett idéburet-offentligt partnerskap: Ett kunskapsunerlag från följeforskning av IOP ensamkommande i Göteborg 2016-2017
2017 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Antalet ensamkommande barn som kom till Sverige för att söka asyl ökade kraftigt under en period mellan 2014 och 2016, och speciellt många kom under hösten 2015. Flyktingvågen ställde nya krav på kommunerna men öppnade samtidigt möjligheter för innovativa angreppssätt. För att ta ett helhetsgrepp om mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar inleddes en relativt ny form av samverkan, ett idéburet–offentligt partnerskap (IOP), mellan Göteborgs kommun (Social resursförvaltning) och sju (senare nio) idéburna verksamheter. Ett IOP utgör ett nytt sätt att tänka kring samverkan mellan staten och det civila samhället och kan ses som ett alternativ till upphandlingskontrakt och sedvanliga föreningsbidrag, framförallt inom sociala och integrationsfrågor. Det finns ännu begränsad kunskap kring implementeringen av IOP och implikationerna för båda sektorerna. Syftet med denna rapport är att ta fram kunskap om samverkansmodellen idéburet–offentligt partnerskap till nytta för framtida liknande arrangemang. Genom att samla in kunskap om IOP-samarbete i form av framgångsfaktorer och utmaningar ges bättre förutsättningar för tillämpningen av IOP-avtal inom andra välfärdsområden och inom andra kommuner och offentliga verksamheter. Projektet har genomförts i form av följeforskning på IOP Ensamkommande i Göteborg. Sammanfattningsvis, baserat på innehållet i detta kunskapsunderlag om IOP lyfter vi fram fyra rekommendationer för att öka användningen av IOP som samarbetsform: (1) Det behövs en ökad vilja och ett mod bland politiker och ledande tjänstemän inom den offentliga sektorn att våga initiera IOP-avtal trots juridiska oklarheter. Initierandet av IOP-samarbeten behöver stödjas av policyentreprenörer inom bägge sek-torerna och ha som utgångspunkt att olika organisationers identitet ska bevaras, och att klimatet ska vara präglat av tillit, öppna dialoger och en gemensam värdegrund. (2) För att framgångsrikt kunna genomföra ett IOP är det nödvändigt med en partnergemensam styrning, ledning och en aktiv samordning som bygger på vilja, tillit, ömsesidigt inflytande och kommunikation över organisationsgränserna. Något annat som är viktigt för att lyckas med ett IOP är att de idéburna aktörerna hittar sina unika roller i partnerskapet och förmedlar komplementära tjänster/insatser och därmed mervärden. (3) För att partnerskapet ska bli hållbart över tid och kunna anpassas efter nya förutsättningar krävs en fortsatt gemensam vilja, tillit och utvecklade relationer så att man hela tiden kan balansera mellan konflikt och konsensus, och mellan kontinuitet och förändring. (4) Det behövs en djupare och bredare kunskap om IOP generellt inom båda sektorerna, och i synnerhet om när och hur man kan initiera och driva ett IOP. Detta kan erhållas genom olika former av kunskapsutveckling och kunskapsspridning som utgår från flera praktiska exempel på IOP-samverkan.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Göteborg: Chalmers University of Technology, 2017. s. 48
Emneord
IOP, civilsamhället, idéburna offentliga partnerskap, idéburna verksamheter
HSV kategori
Forskningsprogram
Statsvetenskap; Företagsekonomi; Socialt arbete
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-64479 (URN)
Tilgjengelig fra: 2017-10-02 Laget: 2017-10-02 Sist oppdatert: 2019-06-17bibliografisk kontrollert
Narbutaité Aflaki, I. (2016). Exploring how the civil society public partnership matters for social impact: A case of unaccompanied asylum-seeking children reception and integration in Gothenburg. Innosi
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Exploring how the civil society public partnership matters for social impact: A case of unaccompanied asylum-seeking children reception and integration in Gothenburg
2016 (engelsk)Rapport (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Innosi, 2016. s. 9
Emneord
state-third sector partnerships, collaborative governance, innovative governance, social impact, Grant Agreement 649 189
HSV kategori
Forskningsprogram
Statsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-64482 (URN)
Prosjekter
InnoSIi, innovative Social investment: Strengthening communities in Europe European Commission H2020 Programme, Social challenges: European Societies after the Crisis,
Tilgjengelig fra: 2017-10-02 Laget: 2017-10-02 Sist oppdatert: 2019-06-17bibliografisk kontrollert
Aflaki, I. N., Petridou, E. & Miles, L. (2015). Entrepreneurship in the polis: Understanding political entrepreneurship (1ed.). Routledge
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Entrepreneurship in the polis: Understanding political entrepreneurship
2015 (engelsk)Bok (Annet vitenskapelig)
Abstract [en]

Dynamics of entrepreneurship have attracted growing attention from scholars of political science, policy studies, public administration and planning, as well as more recently, from the realms of international relations and foreign policy analysis. Under the banner of political entrepreneurship, this volume considers and maps out conceptual approaches to the study of entrepreneurship drawn from these fields, discusses synergies, envisages new analytical tools and offers contemporary empirical case studies, illustrating the diverse political contexts in which entrepreneurship takes place in the polis. Drawing upon an international cast of senior academics and cutting edge young researchers, the volume takes a closer look at key aspects of political entrepreneurship, such as, defining political entrepreneurs, how it relates to change, decision-making and strategies, organizational arrangements, institutional rules, varying contexts and future research agendas. By highlighting the political aspects of entrepreneurship, the volume presents new exciting opportunities for understanding entrepreneurial activities at regional, national and international levels. The volume will be of particular relevance to scholars and students of political science, policy studies, public administration, planning, international relations and business studies as well as practitioners interested in the nexus and utility of entrepreneurship in the modern-day political world.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Routledge, 2015. s. 248 Opplag: 1
Serie
The Ashgate Plus Series in International Relations and Politics
Emneord
Public Management, Police, entrepreneurship
HSV kategori
Forskningsprogram
Statsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-42274 (URN)2-s2.0-84937208140 (Scopus ID)9781472423986 (ISBN)9781472423979 (ISBN)
Merknad

cited By 0

Tilgjengelig fra: 2016-05-23 Laget: 2016-05-23 Sist oppdatert: 2017-12-06bibliografisk kontrollert
Organisasjoner
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0413-5028