Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publikasjoner (10 av 26) Visa alla publikasjoner
Magnusson, M., Pettersson, J. S., Bellström, P. & Andersson, H. (2018). Developing crisis training software for local governments: From user needs to generic requirements. In: B. Andersson, B. Johansson, S. Carlsson, C. Barry, M. Lang, H. Linger, & C. Schneider (Ed.), Information Systems Development: Designing Digitalization (ISD2018 Proceedings). Paper presented at The 27th International Conference on Information Systems Development (ISD2018)Lund 22-24 Augusti. Lunds universiet
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Developing crisis training software for local governments: From user needs to generic requirements
2018 (engelsk)Inngår i: Information Systems Development: Designing Digitalization (ISD2018 Proceedings) / [ed] B. Andersson, B. Johansson, S. Carlsson, C. Barry, M. Lang, H. Linger, & C. Schneider, Lunds universiet , 2018, s. -12Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

In this paper we analyze and present the generic requirements identified for a software aiming at supporting crisis management training in local governments. The generic requirements are divided into overall requirements, requirements connected to the trainer’s role and requirements connected to the trainee’s role. Moreover, the requirements are mapped to problems as well as opportunities. Finally, we present examples of elaborations of the addressed requirements based on software design considerations. In our work we applied a design science approach and the artifact presented in this paper is a list of generic requirement. The presented requirements and the systems development process used, provide guidelines for systems analysts and developers in future systems development projects aiming at constructing new software for crisis management training

sted, utgiver, år, opplag, sider
Lunds universiet, 2018
Emneord
Crisis Training, Crisis Exercises, Design Science Research, Requirements Engineering, Needs Analysis
HSV kategori
Forskningsprogram
Informatik
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-69314 (URN)978-91-7753-876-9 (ISBN)
Konferanse
The 27th International Conference on Information Systems Development (ISD2018)Lund 22-24 Augusti
Forskningsfinansiär
Interreg Sweden-Norway, 20200721
Tilgjengelig fra: 2018-09-19 Laget: 2018-09-19 Sist oppdatert: 2019-07-12bibliografisk kontrollert
Magnusson, M., Nyberg, L. & Wik, M. (2018). Information Systems for Disaster Management Training: Investigating User Needs with a Design Science Research Approach. In: F.K. Boersma & B. Tomaszewski (Ed.), Proceedings of the 15th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management ISCRAM2018: . Paper presented at ISCRAM2018 - the 15th Annual Conference for Information Systems for Crisis Response and Management, Rochester, USA, May 20 - 23 2018 (pp. 841-850). ISCRAM
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Information Systems for Disaster Management Training: Investigating User Needs with a Design Science Research Approach
2018 (engelsk)Inngår i: Proceedings of the 15th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management ISCRAM2018 / [ed] F.K. Boersma & B. Tomaszewski, ISCRAM , 2018, s. 841-850Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

Societal threats such as global warming and terror attacks make crisis preparedness and crisis training a major priority in governments worldwide. Unfortunately, training is limited, partly due to complex and resource-demanding planning of traditional exercises. Several crisis training software have been developed as a complement. However, reports in research on their usage are rare, which indicates that the diffusion is limited. A potential explanation is that the systems fail to meet important needs in the organizations and/or sound information systems (IS) design principles. This paper describes the first phase of a design science research (DSR) project aiming at developing information systems for disaster management (ISDM) training, and accompanying training methods in local and regional governments. The purpose of this paper is to investigate perceived problems in current crisis training and identify opportunities for ISDM training in the application domain. Another purpose is to outline expected artifacts in the project.

sted, utgiver, år, opplag, sider
ISCRAM, 2018
Emneord
Crisis management training, information systems for disaster management, user need analysis, design science research.
HSV kategori
Forskningsprogram
Informatik; Risk- och Miljöstudier
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-67418 (URN)9780692127605 (ISBN)
Konferanse
ISCRAM2018 - the 15th Annual Conference for Information Systems for Crisis Response and Management, Rochester, USA, May 20 - 23 2018
Prosjekter
CriseIT - Preparing for Future Crisis Management
Forskningsfinansiär
Interreg Sweden-Norway, 20200721
Tilgjengelig fra: 2018-05-31 Laget: 2018-05-31 Sist oppdatert: 2018-07-11bibliografisk kontrollert
Wik, M., Nyberg, L. & Magnusson, M. (2017). Behov av datorbaserade metoder och verktyg för krisövning: Intervjustudie i Inre Skandinavien. Karlstad: Karlstads universitet
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Behov av datorbaserade metoder och verktyg för krisövning: Intervjustudie i Inre Skandinavien
2017 (svensk)Rapport (Fagfellevurdert)
Abstract [sv]

Inom ramen för projektet CriseIT (www.criseit.org) har en intervjustudie genomförts med norska och svenska krisberedskapsaktörer. 19 respondenter från totalt 16 aktörer intervjuades om deras syn på behovet av krisövning, vad som fungerar bra och dåligt med de övningsmetoder som vanligtvis används, och vilken nytta de kunde se med datorbaserade övningsverktyg. Svaren visar på ett stort behov av att öva mer, gärna i form av mindre och kortare övningar. Det finns en rörelse bort från scenariobaserade övningar till övningar där olika förmågor står i centrum. Flertalet aktörer anser att de planerar och genomför övningar med gott resultat men att det saknas en systematik i hur utvärderingar leds vidare i ett förbättringsarbete. Det finns intresse men också tveksamhet inför att involvera allmänheten i krisövning, men ett sätt att hantera bland annat säkerhetsaspekter vore att gå via frivilligorganisationer som kan bistå med organisering och viss utbildning.

Respondenterna visar stort intresse för datorbaserade övningsverktyg som ett medel för att öka krismedvetenheten och kunskapen som stödjer den egna rollen. De kan också se potentiella problem, t ex att vissa personer har svårt att ta till sig ny teknik och att det kan finnas risk att resurser till andra övningsformer minskas. Bland de fördelar som nämndes var möjlighet att öva oftare, med fler aktörer, och att öva på olika platser vid olika tidpunkter. Man ser också förbättrade möjligheter att öva utdragna kriser. Den målgrupp som lyfts fram som särskild intressant fördatorbaserade övningsverktyg är krisledningsorganisationen, dvs. den strategiskan ivån. Flera nämner också behovet av bättre planeringsstöd för säkerhets-/beredskapssamordnarna.

En slutsats vi dragit är att det är viktigt att digitala krisövningsverktyg är webbaserade och bygger på standarder. Detta för att möjliggöra att verktygen kan användas distribuerat, i samarbete mellan olika organisationer och inte kräver lokala installationer i de olika hårt styrda IT-miljöerna. Det bör också vara verktyg som fungerar på såväl smartphone som surfplatta och PC. I stort bör de system som används under verkliga kriser användas även under övning.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Karlstad: Karlstads universitet, 2017. s. 21
Serie
Arbetsrapport
Emneord
CriseIT, kris, krisövning, övning, verktyg, datorbaserade verktyg
HSV kategori
Forskningsprogram
Risk- och Miljöstudier
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-54911 (URN)978-91-7063-799-5 (ISBN)978-91-7063-800-8 (ISBN)
Prosjekter
CriseIT
Forskningsfinansiär
Interreg Sweden-Norway
Tilgjengelig fra: 2017-06-12 Laget: 2017-06-12 Sist oppdatert: 2019-03-06bibliografisk kontrollert
Gustiené, P. & Magnusson, M. (2015). Best Practices for E-learning on On-campus and Distance Education: A case Study of Karlstad University. In: G.Dregvaite, R. Damasevicius (Ed.), Information and Software Technologies: 21st International Conference, ICIST 2015, Druskininkai, Lithuania, October 15-16, 2015, Proceedings. Paper presented at ICIST 2015 - The 21st International Conference on Information and Software Technologies, Druskininkai, Lithuania, October 15-16, 2015 (pp. 93-103). Springer Science+Business Media B.V., 538
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Best Practices for E-learning on On-campus and Distance Education: A case Study of Karlstad University
2015 (engelsk)Inngår i: Information and Software Technologies: 21st International Conference, ICIST 2015, Druskininkai, Lithuania, October 15-16, 2015, Proceedings / [ed] G.Dregvaite, R. Damasevicius, Springer Science+Business Media B.V., 2015, Vol. 538, s. 93-103Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Springer Science+Business Media B.V., 2015
Serie
Communications in Computer and Information Science, ISSN 1865-0929 ; 538
Emneord
e-Learning; Distance education; On-campus education; Flexible learning; Blended learning; Higher education
HSV kategori
Forskningsprogram
Informatik
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-38237 (URN)10.1007/978-3-319-24770-0 (DOI)000369179100009 ()978-3-319-24769-4 (ISBN)
Konferanse
ICIST 2015 - The 21st International Conference on Information and Software Technologies, Druskininkai, Lithuania, October 15-16, 2015
Tilgjengelig fra: 2015-10-23 Laget: 2015-10-23 Sist oppdatert: 2017-12-06bibliografisk kontrollert
Magnusson, M. & Öberg, L.-M. (2015). Crisis Training Software and User Needs: Research Directions. In: Palen, Büscher, Comes & Hughes (Ed.), ISCRAM2015 Conference Proceedings: 12th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management. Paper presented at The 12th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM), Kristiansand, May 24-27. ISCRAM, 1
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Crisis Training Software and User Needs: Research Directions
2015 (engelsk)Inngår i: ISCRAM2015 Conference Proceedings: 12th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management / [ed] Palen, Büscher, Comes & Hughes, ISCRAM, 2015, Vol. 1Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

Crisis management training software is gaining researchers’ as well as practitioners’ interest. In order to truly support organizations it is important that such software responds to actual user needs. The aim of this study is to compare existing initiative described in research with the needs of the users and to identify possible research directions for forthcoming studies. The literature review shows that discussions on users’ needs are superficial at best. The software described in research mainly focus on co-located execution of exercises, often in the form of simulations. Furthermore, a “right or wrong” behavior is usually built-in. Empirical data from a web survey indicate that flexibility in time and space during training is a fundamental user need. This is not particularly acknowledged in earlier research. Neither is the users’ wish for better support in designing exercises. We propose that system flexibility, modularity and pedagogy for computer based crisis training are urgent issues for future research.

sted, utgiver, år, opplag, sider
ISCRAM, 2015
Serie
Proceedings of the International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management, ISSN 2411-3387 ; 12
Emneord
Crisis Training Software, Computer Based Training, Crisis Management, Emergency Management, User Needs
HSV kategori
Forskningsprogram
Informatik
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-38265 (URN)978-82-7117-788-1 (ISBN)
Konferanse
The 12th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM), Kristiansand, May 24-27
Tilgjengelig fra: 2015-10-28 Laget: 2015-10-28 Sist oppdatert: 2016-09-30
Magnusson, M. (2014). Information Seeking and Sharing During a Flood: A Content Analysis of a Local Government’s Facebook Page. In: A. Rospigliosi, S. Greener (Ed.), European Conference on Social Media (ECSM 2014): . Paper presented at European Conference on Social Media (ECSM 2014), Brighton, United Kingdom, 10 – 11 July 2014 (pp. 305-311). UK: Academic Conferences Limited, 1
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Information Seeking and Sharing During a Flood: A Content Analysis of a Local Government’s Facebook Page
2014 (engelsk)Inngår i: European Conference on Social Media (ECSM 2014) / [ed] A. Rospigliosi, S. Greener, UK: Academic Conferences Limited, 2014, Vol. 1, s. 305-311Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

In times of floodings and other natural disasters, timely and adequate information to the concerned public is vital to delimit damages, avoid panic, or sometimes even to save human lives. Lately, social media, such as Facebook, have become a vital and powerful channel for crisis communication, as a result of its remarkable diffusion. Recent disasters have shown that people turn to local government’s Facebook pages for information in a time of crisis. So far, few studies exist about what kind of information citizens seek and share on Facebook when a flood occurs. The purpose of this study is therefore to identify both the citizens’ requests for information from local government during a flooding event as well as the information that they share. An exploratory study of the communication on the City of Calgary’s Facebook page during the flood in June 2013 was performed. Content analysis of user posting was applied in order to identify recurrent topics. The results show that people in the early (acute) phase search for instructive information that would help them decide how, when, and where to evacuate. Information on road closures, preferably in the form of maps, was also a common request. Moreover, there were frequent requests for adjusting and reassuring information on the quality of the drinking water. Throughout the event, many also displayed an altruistic behavior as they wanted to know how they could volunteer or donate utilities to the victims. This was the most predominant theme in the user postings along with expressions of gratitude to the city’s mayor, emergency workers and volunteers. It is also apparent from the number of user postings that people turned to the Facebook page to seek for and share information in the initial stage of the flood.

sted, utgiver, år, opplag, sider
UK: Academic Conferences Limited, 2014
Emneord
Social media, Facebook, Disaster management, Flood, Crisis Communication, Content analysis
HSV kategori
Forskningsprogram
Informatik
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-38264 (URN)978-1-63266-832-5 (ISBN)
Konferanse
European Conference on Social Media (ECSM 2014), Brighton, United Kingdom, 10 – 11 July 2014
Tilgjengelig fra: 2015-10-28 Laget: 2015-10-28 Sist oppdatert: 2017-10-06bibliografisk kontrollert
Magnusson, M., Bellström, P. & Thorén, C. (2012). Facebook usage in government: A case study of information content. In: AMCIS 2012 Proceedings. Paper 11: . Paper presented at 18th Americas Conference on Information Systems, Seattle, Washington August 9-11, 2012. Atlanta: Association for Information Systems
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Facebook usage in government: A case study of information content
2012 (engelsk)Inngår i: AMCIS 2012 Proceedings. Paper 11, Atlanta: Association for Information Systems , 2012Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

Social media is making its way into government agencies as a medium for citizen communication. A recent survey suggests that almost half of the population in Sweden uses Facebook. Consequently, government agencies such as municipalities have started adopting Facebook to ‘be where the users are’. Facebook offers new opportunities for rapid dissemination of information and dialogue with the public that may lead to greater transparency and increased e-democracy. However, relatively few studies exist that have examined the actual content in governments’ Facebook pages. In this exploratory case study of a Swedish municipality’s Facebook page, several categories of information posted on the Facebook wall are identified. While the municipality uses the wall primarily for marketing events, the public members display a diverse usage including requests for information or services, reports of service failure, and making complaints. Both parties also use the wall for community building.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Atlanta: Association for Information Systems, 2012
Emneord
social networking services (SNSs), Facebook usage, government, Government 2.0, information content
HSV kategori
Forskningsprogram
Informatik
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-14801 (URN)978-0-615-66346-3 (ISBN)
Konferanse
18th Americas Conference on Information Systems, Seattle, Washington August 9-11, 2012
Tilgjengelig fra: 2012-09-14 Laget: 2012-09-14 Sist oppdatert: 2019-07-12bibliografisk kontrollert
Magnusson, M. (2011). E-business Model Design and Evaluation: the Pieces Make the Puzzle. In: : . Paper presented at 5th European Conference on Information Management and Evaluation, SEP 08-09, 2011, Univ Insubria, Dipartimento Informatica Comunicazione, Como, ITALY (pp. 303-311). Academic Conferences Limited
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>E-business Model Design and Evaluation: the Pieces Make the Puzzle
2011 (engelsk)Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

SMEs (Small and Medium-sized Enterprises) nowadays have to deal with the highly complex situation of global competition, fast technology development and extensive business networking. Because of their importance for the economy, it is essential that SMEs embrace new technology and adapt to societal changes such as the increasing use of e-commerce. Few innovations in history offer as much benefits as e-commerce, at least theoretically. However, many SMEs are poor at managing technology as a strategic weapon since their human and financial resources are limited. There is a need in SMEs for elementary conceptual tools for designing and evaluating their e-commerce model. While there are frameworks and methods for business model design and evaluation, earlier research on e-commerce (or e-business) models often focus on business model categories rather than how to design a specific company's plan for e-commerce. Further knowledge of these matters would facilitate for SMEs to gain benefits from e-commerce. The purpose of this theoretical study is to suggest a conceptual framework for the evaluation and design of e-business models in SMEs. The framework integrates e-business model elements from earlier research with a model of organizational change levels. Additionally, a number of variants or values for the e-business model elements are proposed as a tool for design or evaluation together with a set of guiding questions. The importance of IT in an e-business model is acknowledged as technology factors are integrated in the framework. Furthermore, it is proposed that it is valuable to conceptually separate the business model from the e-business model as some companies chose to offer a different value proposition or target other customer segment in the e-commerce endeavor than in their traditional sales and marketing channels

sted, utgiver, år, opplag, sider
Academic Conferences Limited, 2011
HSV kategori
Forskningsprogram
Informatik
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-10895 (URN)000307994600037 ()978-1-908272-12-6 (ISBN)
Konferanse
5th European Conference on Information Management and Evaluation, SEP 08-09, 2011, Univ Insubria, Dipartimento Informatica Comunicazione, Como, ITALY
Tilgjengelig fra: 2012-02-08 Laget: 2012-02-08 Sist oppdatert: 2018-01-12bibliografisk kontrollert
Magnusson, M. (2011). Evaluation of e-services: Research Brief.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Evaluation of e-services: Research Brief
2011 (engelsk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract

This report discusses the evaluation of e-services, both before the adoption of an e-service and as a way to establish its worth when in usage. A model for evaluation building on existing evaluation models in government and research is presented

HSV kategori
Forskningsprogram
Informatik
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-9586 (URN)
Tilgjengelig fra: 2012-02-08 Laget: 2012-02-08 Sist oppdatert: 2018-01-12bibliografisk kontrollert
Magnusson, M. (2011). Intentions to Adopt Open Source Software ERP Systems: A Case Study of Four Swedish Municipalities. Paper presented at 44th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 2011. Paper presented at 44th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 2011. IEEE
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Intentions to Adopt Open Source Software ERP Systems: A Case Study of Four Swedish Municipalities
2011 (engelsk)Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
sted, utgiver, år, opplag, sider
IEEE, 2011
HSV kategori
Forskningsprogram
Informatik
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-10464 (URN)978-1-4244-9618-1 (ISBN)
Konferanse
44th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 2011
Tilgjengelig fra: 2012-02-08 Laget: 2012-02-08 Sist oppdatert: 2018-01-12bibliografisk kontrollert
Organisasjoner
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6227-1784