Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Schough, Katarina
Publications (8 of 8) Show all publications
Tesfahuney, M. & Schough, K. (Eds.). (2010). Det globala reseprivilegiet. Lund: Sekel Bokförlag
Open this publication in new window or tab >>Det globala reseprivilegiet
2010 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

För vissa är resande en självklarhet. För vissa är resande en rättighet. För vissa är resande en tillväxtindustri. Det sägs att vi lever i en gränslös värld, med fri rörlighet och möjlighet att bekanta oss med fjärran länder och kulturer. Det sägs att turismen är ett uttryck för detta tillstånd.

För många flera är resande knappt en tänkbarhet. Ty rörligheten är villkorad, tillträdet noga kontrollerat. Global mobilitet är förunnat vissa, inte andra. Att vara turist är att vara bärare av privilegiet. Liksom alla andra privilegier kräver det sitt pris.

Vår tids vuvuzela trumpetar: nytta och tillväxt, kreativitet och konkurrenskraft. Så även i studier av turism. Vi vill tacka medförfattarna till denna bok för att de gjort det möjligt att urskilja andra stämmor. Vi tackar även professor emeritus Lennart Andersson för hans kloka ”seniora olydnad”. Redan i ett tidigt skede var Sekel bokförlag positiva till manuset, det tackar vi för.

Mekonnen Tesfahuney & Katarina Schough, juli 2010

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Sekel Bokförlag, 2010. p. 135
Keywords
turism teori, vithet, rörlighet, makt och territorialisering
National Category
Social and Economic Geography
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-29523 (URN)978-91-85767-63-2 (ISBN)
Available from: 2013-10-16 Created: 2013-10-16 Last updated: 2022-11-16Bibliographically approved
Tesfahuney, M. & Schough, K. (2010). Inledning- Det globala reseprivilegiet: Tankar om vår tids idealsubjekt. In: Mekonnen Tesfahuney & Katarina Schough (Ed.), Det globala reseprivilegiet: . Lund: Sekel Bokförlag
Open this publication in new window or tab >>Inledning- Det globala reseprivilegiet: Tankar om vår tids idealsubjekt
2010 (Swedish)In: Det globala reseprivilegiet / [ed] Mekonnen Tesfahuney & Katarina Schough, Lund: Sekel Bokförlag , 2010Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Sekel Bokförlag, 2010
National Category
Human Geography
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-10039 (URN)9789185767632 (ISBN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2022-11-16Bibliographically approved
Tesfahuney, M. & Schough, K. (2010). The Nomos of Tourism. Paper presented at Tourism and Seductions of Difference. Paper presented at Tourism and Seductions of Difference.
Open this publication in new window or tab >>The Nomos of Tourism
2010 (English)Conference paper, Published paper (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract

The article conceptualizes tourism as a world ordering process, with "whiteness" as the normative position of the tourist Subject. It takes its theoretical cues from the works of Carl Schmitt and Deleuze/Gauttari. Tourism is conceptiualized as a Nomos - a (geo)political and world ordering power involving three interrelated aspects/processes. Namely, nehmen the conquest of territory/space under the sign of tourism; teilen - establishing a touristifed spatial, juridical and lived order in the service of tourism; and weiden exploiting (utilizing) bodies, spaces and territories to enhance touristic worth/value. As such, tourism is a de- and re-territorialization force and process. The book conceptualiazes tourism as one aspect of the global capitalist mobility apparatus (machine).The global mobility apparatus (machine) is central to the production and consumtion of desires and spaces of tourism. It channels and orders touristic mobilities, the circulation of images and imaginations at various spatial scales.The second and related theme of the article (un)covers the (in)visible White Subject of Tourism Studies, Policy and Industry. The tourist subject as white forms the taken-for-granted starting point for the theoretical premises, conceptual apparatus and methodology as well as the analytical lenses of toruism studies.

Keywords
Key words: Nomos, de- and re-territorialization, mobility machine, embodied/mobile geopolitics, Carl Schmitt, Deleuze & Gauattari, whiteness, power, tourism and territorial order, Didactics of Higher Education
National Category
Human Geography
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-10498 (URN)
Conference
Tourism and Seductions of Difference
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2022-11-16Bibliographically approved
Tesfahuney, M. & Schough, K. (2010). Turismens Nomos. In: Mekonnen Tesfahuney & Katarina Schough (Ed.), Det globala reseprivilegiet: (pp. 19-38). Lund: Sekel Bokförlag
Open this publication in new window or tab >>Turismens Nomos
2010 (Swedish)In: Det globala reseprivilegiet / [ed] Mekonnen Tesfahuney & Katarina Schough, Lund: Sekel Bokförlag , 2010, p. 19-38Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Sekel Bokförlag, 2010
Keywords
Pedagogy, Subject Didactics, Didactics of Higher Education, Other research relevant to Teachers Education
National Category
Human Geography
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-10037 (URN)9789185767632 (ISBN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2022-11-16Bibliographically approved
Tesfahuney, M. & Schough, K. (2009). Postpolis. In: Blücher, Gösta & Graninger, Göran (red.) (Ed.), Samhällsbyggande och integration: Frågor om assimilation, mångfald och boende: (pp. 119-148). Linköping: Linköping University Press
Open this publication in new window or tab >>Postpolis
2009 (Swedish)In: Samhällsbyggande och integration: Frågor om assimilation, mångfald och boende / [ed] Blücher, Gösta & Graninger, Göran (red.), Linköping: Linköping University Press , 2009, p. 119-148Chapter in book (Other academic)
Abstract

PostpolisMekonnen Tesfahuney & Katarina SchoughSyftet med detta kapitel är att erbjuda en principiell och filosofisk belysning av den nya urbanitetens postpolis utmärkande egenskaper. Vi inleder med en kort övergripande skildring av urbanitet. Därefter presenterar vi den klassiska staden polis respektive postpolis axiom, d v s å ena sidan oikos (husets gemenskap) och å andra sidan krematistik (penningekonomins kalkyl). Kartläggningen och jämförelsen fortsätter då vi behandlar idealtypiska särdrag med avseende på rums-, tids- och kontrollregimer för polis respektive postpolis.Eftersom denna boks huvudtema är integration/segregation och staden fokuserar vi på premisserna för in- och exkludering i postpolis. Avslutningsvis konstaterar vi att postpolis är ett tecknets rike ett ingenmansland ett självrefererande och narcissistiskt rum som tappat all förankring i det gemensamma så väl som till det verkliga. Möjligheterna till samhällsplanering och integration förändras fullständigt och begreppens innebörder går förlorade.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Press, 2009
Keywords
Pedagogy, Didactics of Higher Education, Other research relevant to Teachers Education
National Category
Human Geography
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-10966 (URN)978-91-7393-564-7 (ISBN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2022-11-16Bibliographically approved
Bergman, A. & Schough, K. (2002). Brytande handling: betraktelser av förändringens villkor vid en arbetsförmedling. Karlstad: Karlstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Brytande handling: betraktelser av förändringens villkor vid en arbetsförmedling
2002 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstad University Press, 2002
Series
Karlstads university press, ISSN 1403-8099 ; 6
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-17499 (URN)91-89422-71-6 (ISBN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2019-06-17Bibliographically approved
Schough, K. (2002). Svensk kulturgeografi och feminism - rötter och rörelser i enrumslig disciplin. Karlstad University Studies
Open this publication in new window or tab >>Svensk kulturgeografi och feminism - rötter och rörelser i enrumslig disciplin
2002 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad University Studies, 2002
National Category
Human Geography
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-23999 (URN)91-89422-68-6 (ISBN)
Available from: 2013-01-22 Created: 2013-01-22 Last updated: 2013-01-22
Schough, K. (2001). Försörjningens geografier och paradoxala rum. (Doctoral dissertation). Karlstad: Karlstad University Studies
Open this publication in new window or tab >>Försörjningens geografier och paradoxala rum
2001 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstad University Studies, 2001
National Category
Human Geography
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-19672 (URN)91-89422-54-6 (ISBN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Organisations

Search in DiVA

Show all publications